စတင္ေတာ့ပါမည္….. သီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္ရင္ေတာ့ http://songlover.listen2myradio.com/ တြင္ဝင္ေရာက္

နားဆင္နိုင္ပါတယ္ေနာ္…. သီခ်င္းမ်ားေတာင္းဆို ခ်င္ရင္ ေတာ့ songlover.flowertown@gmail.com ကို Gtalkမွာ

အတ္ျပီး ေတာင္းဆိုနိုင္ပါတယ္…..

သန္းဦး(သားေလး)

http://www.songlover-flowertown.co.cc/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s