၁.အလြမ္း Message
၂.အခ်စ္နံပါတ္ (ေဇာ္ပိုင္+ၿဖိဳးသီရိေခတ္)
၃.ပထမဆုံးခ်စ္သူ
၄.မစိုးရိမ္ဘူးလား
၅.ေဟး …. ယုံ
၆.သံသယစကား
၇.၂၉ (ဟဲေလး+ၿဖိဳးသီရိေခတ္)
၈.တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ
၉.သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလိုအပ္ေနသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း
၁၀.ဘဝေတြျခား
၁၁.မင္းပဲေနာ္
၁၂.အေပ်ာ္ဆုံးေန႔မ်ား
၁၃.ထာဝစဥ္ေတာ့ … မေဝး
၁၄.စကားေလးတစ္ခြန္း …..

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s