၁.ေနာက္ဆံုးအသည္းကြဲၿခင္း ~ (ဘိုဘို)
၂.လြဲေနတဲ့ဆံုမွတ္မ်ား ~ (ဘိုဘို ~ မဒီ)
၃.အရွဴံးမရွိသူ ~ (မဒီ)
၄.အလ်ားရွည္ေသာေန႔ ~ (စီယံ)
၅.အဆံုးမဲ့အခ်စ္ ~ (စီယံ ~ ေကာ္နီ)
၆.ေက်ာခ်င္းကပ္ ~ (ေကာ္နီ)
၇.ရည္းစားဦးတို႔ရင္ခုန္ည ~ (ဘိုဘို ~ ေကာ္နီ)
၈.ေႀကကြဲစြာၿငင္းပယ္ၿခင္း ~ (ဘိုဘို)
၉.အရာရာလြယ္ကူမဲ့ေန႔ ~ (ေကာ္နီ)
၁၀. ေႏွာင္ႀကိဳးမိသူမ်ား ~ (စီယံ ~ (မဒီ)
၁၁.မင္းရွိတယ္ ~ (မဒီ)
၁၂.ေၿမႀကီးႏွင့္ထိေတြ႔ခြင့္ ~ (စီယံ)

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s