၁.ေဘဘီဘိုင့္ဘိုင့္
၂.ခ်စ္တယ္သို႔မဟုတ္
၃.မၿဖစ္ဘူး
၄.လွ်ာရွည္ခ်င္ဦး
၅.အရႈံးေပးၿခင္းေႀကာင့္ရႈံးနိမ့္ၿခင္း
၆.ပြားၿပန္ၿပီ
၇.ဖြင့္ေၿပာမယ္
၈.အတၱႀကီးေနသည္
၉.လိမၼာတဲ့ကေလးငယ္
၁၀.ေပ်ာ္ရာနိဗၺာန္
၁၁.ဒြိဟ
၁၂.အလွဆံုးအခ်ိန္

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s