၁.ဆိုရင္းကမယ္ ~ (လႊမ္းပိုင္၊Bobby Soxer)
၂.ယံုၾကည္လိုက္ ~ (လႊမ္းပိုင္၊Bobby Soxer Feat.၊နီနီခင္ေဇာ္)
၃.ဘိုေက ~ (လႊမ္းပိုင္)
၄.အာရံု ~ (Bobby Soxer Feat.၊အိမ့္ခ်စ္)
၅.မေဝးဘူး ~ (လႊမ္းပိုင္)
၆.စြာေတးလန္ ~ (Bobby Soxer)
၇.စေနေန ့ ~ (လႊမ္းပိုင္)
၈.ျမန္ျမန္ခ်စ္ရင္ခ်စ္တယ္ေျပာ ~ (Bobby Soxer Feat.၊စိုးျဖိဳး)
၉.စိတ္ပ်က္ေနတဲ့သူ ~ (Bobby Soxer)
၁၀.ဒံုးပ်ံ ~ (လႊမ္းပိုင္)
၁၁.007(စံုေထာက္) ~ (၊Bobby Soxer)
၁၂.တုန္ ~ (လႊမ္းပိုင္)
၁၃.တိတ္တခိုး ~ (Bobby Soxer Feat.၊ရဲေလး)
၁၄.LCD ~ (လႊမ္းပိုင္)
၁၅.အရိပ္ကေလး ~(လႊမ္းပိုင္)
၁၆.ေကာင္မေလး ~ (လႊမ္းပိုင္)
၁၇.ဒီလိုမ်ိဳးခ်စ္သူ ~ (လႊမ္းပိုင္၊Bobby Soxer)

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s