၁.ရင္ခုန္သံပြင့္လင္းစို႕
၂.ဆူးစူးသူ
၃.ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလး
၄.အခ်ိန္လြန္ၿပီးမွ
၅.သတိရေနတယ္
၆.ဒီည
၇.ဘာေႀကာင့္မ်ားမင္း
၈.နိဂံုး
၉.တိတ္တခိုးခ်စ္မိသူ
၁၀.ပင္လယ္ႀကီးေျပာေပးပါ
၁၁.ေကာင္းေလးတစ္ေယာက္အေႀကာင္း
၁၂.မရက္စက္ပါနဲ႕

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s