၁.အသည္းကြဲဒိုင္ယာရီ ~ (AMH ~ မိုးထက္)
၂.ဒီည ~ (အယ္ေဇာ္)
၃.GOD ~ (G Family)
၄.ေကာင္းေသာည ~ (ထိုက္ထိုက္)
၅.လမ္းမေပၚကဘုရင္ ~ (ရသ ~ ၾကက္ဖ ~ G-Tone)
၆.လူျဖစ္ရတာအေကာင္းဆံုးည ~ (ယုန္ေလး ~ အိမ္႔ခ်စ္)
၇.မေပ်ာ္ႏိုင္တဲ႔အိမ္မက္ေတြ ~ (နဒီ)
၈.မိုးစက္ေလး ~ (ဂ်စ္တူး ~ နီနီခင္ေဇာ္)
၉.ေျမေအာက္ဘုရင္ ~ (ေစတန္ ~ ဒိုးဒိုး)
၁၀.ေနာက္ဆံုးအခြင္႔အေရး ~ (ယုန္ေလး ~ ခ်မ္းခ်မ္း)
၁၁.ျပန္လာပါ ~ (အယ္ေဇာ္)
၁၂.ဒုတိယလဒုတိယအပတ္ ~ (ယုန္ေလး ~ ဆူဇီ)
၁၃.ေသေန႔ေစ႔တဲ႔ေန႔ ~ (ယုန္ေလး)
၁၄.ခက္ေတာ႔ခက္ေနၿပီ ~ (ယုန္ေလး)

1.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE2MDlfcVBaNmM&autoplay=false
2.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE1OThfTUFBcjc&autoplay=false
3.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE3MjNfRUZZUWk&autoplay=false
4.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzIyNTZfb0hoY24&autoplay=false
5.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE2ODRfQmIxdVQ&autoplay=false
6.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE3NjZfVlQ0MWs&autoplay=false
7.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE3OTNfbTh1clI&autoplay=false
8.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE3OTNfbTh1clI&autoplay=false
9.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE4ODZfZEY3RUU&autoplay=false
10.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzIyODZfa0phR3k&autoplay=false
11.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE5MzFfcWJqYkg&autoplay=false
12.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzE5NzBfTG5sMnE&autoplay=false
13.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzIwMTJfZ0d3ZTA&autoplay=false
14.http://www.opendrive.com/files/listen.php?file_id=M183NzIwMzJfUDgwaVo&autoplay=false

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s