၁.အားနာတယ္
၂.Chatterholics
၃.ဒါဟာအခ်စ္ကြယ္
၄.ကဲယံုလိုက္ပါ
၅.မတည့့္အတူေန
၆.ေမ့ေနမွာပဲသူလည္း ~ Feat (ဂူးဂူး)
၇.မိေခ်ာင္းမင္းေရမခင္းနဲ႔ ~ Feat ( ေအသင္ခ်ိဳေဆြ)
၈.နားလည္ေပးပါ
၉.နည္းနည္းခ်စ္ရင္လစ္
၁၀.ျဖတ္ပစ္လိုက္မယ္ ~ Feat (စႏၵီျမင့္လြင္)
၁၁.ေျဖးေျဖးခ်စ္ ~ Feat (Jenny)
၁၂.ပင္လယ္နဲ႔ေကာင္းကင္

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s