၁. ေစလိုရာေစ
၂.တဒဂၤ
၃.မင္းနဲ႔ငါ
၄.အေရးအႀကီးဆံုး
၅.အိပ္မက္
၆.ဆူး
၇.မင္းဆံုးေတြ႔ခ်င္ၿပီ
၈.အေသးအဖဲြ
၉. ေမ့ေန
၁၀. ျပန္လာခဲ့ေတာ့

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s