၁.မွားေနလာ
၂.ႏွလံုးသားဒိုင္ယာရီ
၃.ခ်ယ္ရီခ်ိန္႔
၄.ေႏြဦး
၅.မင္းအေႀကာင္းစိတ္ကူး
၆.ဘ၀တစ္ခု
၇.အိမ္ၿပန္ခ်ိန္
၈.ငါ့စိတ္
၉.ေစညႊန္ရာ
၁၀.အခ်စ္
၁၁.ကဗ်ာဆန္ေသာမိုး

Advertisements

About songlover9

မဂၤလာပါ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s