ခိုင္ထူး – အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား

၀၁ အဥၥလီ

၀၂ ေတးၿမံဳငွက္

၀၃ စိုးစံစားေစ

၀၄ စစ္ကိုင္းလမ္း

၀၅ သီခ်င္းတပုဒ္ပန္းတဆုပ္

၀၆ အားနည္းခ်က္

၀၇ အေ၀းဆံုး

၀၈ သိလား

၀၉ ၿပီးၿပည့္စံုတဲ့ဘ၀

၁၀ ဘယ္သူမွမေကာင္းဘူး

၁၁ ေနရာေဟာင္း

၁၂ အခ်စ္သီခ်င္း

Click Here

——————————————————————

ခိုင္ထူး – ဆို

၀၁ ဆို

၀၂ ေရႊလည္တိုင္

၀၃ အေစာဆံုးၿပန္ခဲ့

၀၄ သိလား

၀၅ မေကာင္းလည္းကိုယ္ေကာင္းလည္းကိုယ္

၀၆ ေတးၿမံဳငွက္

၀၇ အဥၥလီ

၀၈ မိုးရဲရင္ေဆာင္းရဲရမယ္

၀၉ သီခ်င္းတပုဒ္ပန္းတဆုပ္

၁၀ မေက်နပ္ဘူး

Click Here

——————————————————————-

ခိုင္ထူး – ၃၉

Click Here

——————————————————————–

ခိုင္ထူး – အေစာဆံုးမင္းၿပန္ခဲ့ေတာ့ ႏွင္းသက္သက္ေ၀

Click Here

——————————————————————–

ခိုင္ထူး – မေကာင္းလဲကိုယ္ေကာင္းလဲကိုယ္  

၀၁ လိုရင္အကုန္လံုးယူ

၀၂ အသိတရား

၀၃ ၈၃လမ္း၊၂၅/၂၆ ၊ဘီ လမ္းႀကား

၀၄ မေကာင္းလည္းကိုယ္ေကာင္းလည္းကိုယ္

၀၅ လြမ္းေရးခက္ခက္

၀၆ ရက္စက္တယ္

၀၇ မိုးေက်ာ္

၀၈ ဆိုင္သူကိုယ္စီနဲ႔မို႔

၀၉ လူစိမ္း

၁၀ ေသခ်ာမွ

၁၁ အကုန္ရယင္ရ

၁၂ ပန္းေလွ

၁၃ ပန္းကေလးငို

Click Here

——————————————————————————-

ခိုင္ထူး – မေက်နပ္ဘူးသိလား

Click Here

——————————————————————————-

ခိုင္ထူး – ေရႊလည္တိုင္

၀၁ အလြင့္ေတြထဲမွာငါတေယာက္ထဲ

၀၂ ဆက္ဆက္ဆံုမယ့္ေဆာင္း

၀၃ ေရႊလည္တိုင္

၀၄ သိႏွင့္ေနသား

၀၅ ေရႊလီသဲေသာင္

၀၆ အားလံုးကသိႀကပါတယ္

၀၇ ကာရန္မဲ့ပန္းခ်ီ

၀၈ အတၱသမားသို႔

၀၉ ႏွင္းေ၀တဲ့ေဆာင္း

၁၀ မင္းအနားမွာရွိေနမယ္

၁၁ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာအလွသစၥာ

၁၂ နားလည္သူ

၁၃ အလွည့္

၁၄ လင္နဲ႔မယား

Click Here

—————————————————————————

ခိုင္ထူး – ေတးၿမံဳငွက္  

၀၁ စဥ္းစားထား

၀၂ လွမ္းခဲ့ဖို႔လိုၿပီလား

၀၃ မ်က္ရည္လက္မွတ္

၀၄ ေတးၿမံဳငွက္

၀၅ အေ၀းဆံုး

၀၆ ေပးတဲ့ဆုနဲ႔ၿပည့္

၀၇ ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ

၀၈ တေပြတည္း

၀၉ တဖက္သက္အခ်စ္

၁၀ ခ်စ္သူအလြမ္းေၿပ

၁၁ ကေ၀

၁၂ ေလာကႀကီးရဲ႕အရင္လူ

၁၃ ၀႒္ရွိရင္လဲေၿပပါေစ

၁၄ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုၿခင္း

၁၅ လူစိမ္း

၁၆ လွမ္းေၿပးမဲ့လူ

Click Here

——————————————————————————-

ခိုင္ထူး – သီခ်င္းတပုဒ္ပန္းတစ္ဆုပ္

၀၁ ဆဒၵန္အသဲ
ဝ၂ သံစဥ္လိႈင္းအရိပ္
ဝ၃ သို ့တရံတခါဆီ
ဝ၄ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပန္းတစ္ဆုပ္  ၁
ဝ၅ အစိမ္းေခြ်
ဝ၆ ေဝးကြာၿခင္းက ဒို ့အတြင္းမွာ
ဝ၇ အခ်စ္မဲ့လူသား
ဝ၈ ေက်ာခိုင္း စကားကိုမင္းပဲဆို
ဝ၉ မင္းသိပါ၏
၁၀ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပန္းတစ္ဆုပ္ ၂
၁၁ ၾကာခဲ့ၿပီ
၁၂ ေသေတာင္ေခါင္းမငံု ့နဲ ့
၁၃ မေမ့ႏိုင္ေသာ ပံုၿပင္ေဟာင္း

Click Here

————————————————————————————

ခိုင္ထူး – လက္ေရြးစင္ (Collection)

Click Here

———————————————————————————–

ခိုင္ထူး – ခတၱာႏွင့္အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား

၀၁ အေစာဆံုးမင္းၿပန္ခဲ့ႏွင္းသက္သက္ေ၀

၀၂ ဘိုမ

၀၃ ခ်စ္ၿခင္းရဲ႕အၿပစ္ဒဏ္

၀၄ ခတၱာ

၀၅ မေကာင္းလဲကိုယ္ေကာင္းလဲကိုယ္

၀၆ မင္းသိပါ၏

၀၇ ေနညိဳခ်ိန္အေတြး

၀၈ နင္ေနခဲ့တယ္

၀၉ ဆိုင္သူကိုယ္စီနဲ႔မို႔

၁၀ ေရႊလသာမွ

၁၁ ေရႊလည္တိုင္

၁၂ စဥ္းစားထားပါ

၁၃ ဆို

၁၄ သံေယာင္တိုင္တည္စကားေလးေတြ

၁၅ သိလား

Click Here

————————————————————————————-

ခိုင္ထူး – ကမ္းလက္သင့္ရာ

၀၁ ကမ္းလက္သင့္ရာ

၀၂ နားခိုရာ

၀၃ အလြမ္းမွာတမ္း

၀၄ တံတားကေလးလိုေက်ာခင္းေပးထားမယ္

၀၅ ဖိုးသာထူး

၀၆ အရင္လိုဘဝမ်ိဳးေရာက္ခ်င္တယ္

၀၇ အင္းလ်ားေဆာင္း

၀၈ သံစဥ္မဲ့ေတး

၀၉ ဆုေတာင္းျပည့္သီခ်င္း

၁၀ လုံးဝမဆန္းဘူး

၁၁ တဲအိုပ်က္မွာမေနေစခ်င္

၁၂ ကံ့ေကာ္ရြာသူအတြက္

၁၃ ကဗ်ာထဲကရင္ခုန္သံ

Click Here

————————————————————————————-

ခိုင္ထူး – မိုးရဲရင္ေဆာင္းရဲရမယ္

၀၁ ေလကုန္ေရခမ္း

၀၂ ပန္းဥယ်ာဥ္သစ္

၀၃ အိမ္အလြမ္း

၀၄ ျမတ္ေသာအက်င့္

၀၅ ျပတ္သားစမ္းပါအခ်စ္ရယ္

၀၆ မိုးရဲရင္ေဆာင္းရဲရမယ္

၀၇ ေလးျမႇားတစ္လက္နဲ႔ သီခ်င္းသည္

၀၈ မဆံုးတဲ့သစၥာ

၀၉ ေနရာေဟာင္းမွာ

၁၀ သံေယာင္တိုင္တည္စကား

၁၁ ေလာကကိုစိမ္ေခၚျခင္း

၁၂ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဘဝ

Click Here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s